ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ -30% при закупуване на нови лицензи и актуализация на софтуерни продукти

Условия на кампанията:   1. Регистрация в https://user.microinvest.net – платформа за управление на лицензи, ключове и версии на продуктите на […]

www.omnia.bg Електронен Магазин

Откриване на новият ни електронен магазин за Козметика www.omnia.bg

Уважаеми, колеги и приятели, Бихме желали да споделим с вас стартирането на новият ни проект Електронен магазин www.omnia.bg. Да си […]

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада […]

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите […]