Софтуер за магазин

 

Типичните предизвикателства, пред които е изправен всеки собственик или управител на магазин, са как да увеличи приходите, като едновременно с това оптимизира и рационализира вътрешната организация, документооборота и планира ресурсите.

При високата степен на конкуренция в хранителния бизнес, ефективното управление на стоковите наличности и безпроблемното внедряване на нови технологии са ключът към намаляването на разходите и увеличаване на ефективността.

Ние, от ОНСЕТ, можем да Ви предложим пълен набор от софтуерни и хардуерни решения, които да отговарят напълно на Вашите нужди.

Нашите решения обхващат всички процеси – управление на стоковите наличности (доставки, продажби, фактуриране, редакция на документи), задаване нива на достъп за всеки потребител посредством пароли, аналитичност с богат набор от  справки, работа в реално време, различни начини на плащанe, задаване на отстъпки и промоции.

Какво Ви е необходимо: