Microinvest Склад Pro

  Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

  С Microinvest Склад Pro можете да оцените постигнатото от Вашия бизнес чрез подробни справки и статистически отчети. Едновременно с това с програмата се извършва пълен мониторинг върху дейността на персонала чрез регистрирането на всяко действие и операция, извършени от него.

  Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани запаси и да се планират необходимите разходи. Microinvest Склад Pro познава нуждите на Вашата фирма и дава съвети за бъдещи покупки и поръчки.

  Системата може да бъде разширена с различни приложения, които я правят отличен избор за различни сфери на дейност.

  Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:

  • Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните;
  • Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
  • Дървовидни структури на всички номенклатури;
  • Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
  • Възможност за различни графични изгледи;
  • Цялостна система за управление на бизнеса, с нива на достъп и голям брой потребители;
  • Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
  • Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
  • WEB интерфейс и администриране;
  • Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
  • Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
  • Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
  • Възможност за редакция на всяка операция;
  • Възможност за работа с партиди и серийни номера;
  • Възможност за следене на плащанията;
  • Възможност за работа с валути и обекти;
  • Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;
  • Съвместимост с  Windows 7/8/10 32-bit и 64-bit;
  • Минимална конфигурация: CPU: Pentium IV 1.4GHz, RAM: 1GB, HDD: 40GB       

  Предимства и тънкости при Microinvest Склад Pro:

  • Вижте какви са предимствата на Microinvest Склад Pro пред другите продукти тук.
  • Microinvest Склад Pro поддържа работа с отдалечени обекти в реално време. Вижте схемата на работа тук.
  • Може да персонализирате визията на Microinvest Склад Pro, като имате избор от 7 различни дизайнерски стилове. Изберете най-подходящия за Вас тук.
  • В Microinvest Склад Pro имате възможност да променяте изгледа на документите, които създавате с програмата. Вижте повече за различните визуални стилове тук.
  • НОВО! Възможност за бързо създаване на нова стока чрез въвеждане или сканиране на баркод. Технологията на работа разгледайте тук.

  Полезни материали: