Микроинвест Продукти

Делта Pro 350 лв.
ТРЗ и ЛС Pro 350 лв.
Склад Pro 350 лв.
Лиценз за работа с MSSQL SERVER 232 лв.
Склад Pro Light 350 лв.
Архиватор Pro 115 лв.
Баркод Принтер Pro 186 лв.
Склад Pro Mobile 350 лв.
Склад Pro Phone Manager 350 лв.
eMenu Pro 585 лв.
Склад Pro Web 350 лв.
Хотел Pro 703 лв.
Utility Center Plus 585 лв.
Utility Center Base 350 лв.
Microinvest Bridge 820 лв.
Delivery Pro 185 лв.

Актуализация на програмен продукт – 1 бр. актуализационен код 79 лв.

Пакети

„Хотел+Ресторант“ 1479 лв.
1х Microinvest Хотел Pro
1x Microinvest Склад Pro
1x Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
1x Microinvest Архиватор Pro
1х лиценз за работа с MSSQL база данни
3x Хардуерен лиценз

„Наредба Н-18“ 680 лв.
1x Microinvest Склад Pro
1x Microinvest Архиватор Pro *
1x Едногодишен договор за облачно архивиране*
1х лиценз за работа с MSSQL база данни**
1x Хардуерен лиценз

Target+ 797 лв.
1х Microinvest Склад Pro
1х Microinvest Склад Pro Light
1x Microinvest Архиватор Pro
1х лиценз за работа с MSSQL база данни
1х Хардуерен лиценз

Fiscal+ 868 лв.
1x Microinvest Склад Pro
1x Microinvest Склад Pro Light (Ресторант или Търговски обект)
1x Microinvest Архиватор Pro
1х лиценз за работа с MSSQL база данни
2x Хардуерен лиценз

Онлайн магазин 915 лв.
1х Microinvest Склад Pro
1х Microinvest Utility Center
1х Microinvest Архиватор Pro
1х лиценз за работа с MSSQL база данни

Account 632 лв.
1х Microinvest Делта Pro
1х Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
1х Хардуерен лиценз
1х Електронна документация

Complex 774 лв.
1х Microinvest Делта Pro
1х Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
1х Microinvest Склад Pro
1х Хардуерен лиценз

Mobile Manager (връзка с 1 бр. мобилно устройство) 703 лв.
1р.м. х Microinvest Склад Pro Phone Manager (връзка с 1 бр. мобилно устройство)
1бр. х Мобилно устройство Nokia Lumia 925

Fitness 1009 лв.
1x Microinvest Склад Pro
1x Microinvest Склад Pro Light
1x Microinvest Fitness
1х лиценз за работа с MSSQL база данни
1x Хардуерен лиценз

USB устройства

Microinvest Хардуерен лиценз – за 1 компютър 24 лв.
Microinvest АРХИВИ 36 лв.
Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB 46 лв.
Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB 58 лв.
Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB + ESET NOD32 Antivirus 93 лв.
Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB + ESET NOD32 Antivirus 105 лв.

Услуги

Онлайн обучение 45 лв.
Софтуерна компютърна профилактика 45 лв.
Месечен абонамент за софтуерен продукт от серия SUB 24 лв.
Договор за поддръжка СУПТО 40 лв.
Договор за облачно архивиране СУПТО с включен абонамент за 12 месеца 118 лв.
Справка за Актуализационни кодове 12 лв.
Справка за Регистрирани продукти 12 лв.
Абонамент за облачно архивиране – 6 месецa 71 лв.
Абонамент за облачно архивиране – 12 месецa 118 лв.
Сервиз и обучение при клиент 68 лв.
Сервиз и обучение в офиса на ОНСЕТ 36 лв.
Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest 45 лв.
Поправка на база данни 92 лв.
Пререгистрация на работно място (персонален компютър или лаптоп) 24 лв.
Инсталация на SQL Server 92 лв.
Конверсия на база от Access към SQL server 68 лв.
Прехвърляне на номенклатури от един в друг продукт на Microinvest 68 лв.
Настройка на права на достъп, номерация по обекти и създаване на ценови правила 68 лв.
Възстановяване на забравена парола 45 лв.
Изтриване или групиране на период 68 лв.
Диагностика и анализ на база данни 68 лв.
Изграждане на Репликация на сървър на клиент 162 лв.
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на клиент 162 лв.
Настройка на мрежа, на интернет, отваряне на порт 68 лв.
Диагностика на хардуер и операционна система 115 лв.
Проверка и почистване на вируси 115 лв.
Преинсталация на Windows 92 лв.
Възстановяване на изтрити данни 162 лв.
Смяна на собственост на програмни продукти на Microinvest 24 лв.